Archiv pro měsíc 01/2014

Disorders of growth and Defects of growth epiphysis
21th – 24th September 2014 (updated date!)
Military University’s Hospital, Lublin, Poland

Topics

  • Diagnostics and comprehensive treatment
  • Genetics of growth skeletal disorders
  • Orthopaedic anthropology
  • Biomechanics


Pokračování…


Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně a Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium
19. Kubátův podologický den – Poruchy růstu, mezioborový pohled.
Symposium se koná 8. března 2014 v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.


Pokračování…