Přednáška: Funkcionalizovaná nanovlákna pro osteochondrální regeneraci

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. a Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály Vás zvou na přednášku prof. RNDr. Evžena Amlera, CSc.: Funkcionalizovaná nanovlákna pro osteochondrální regeneraci. Přednáška se bude konat ve středu dne 17. prosince 2014 ve 14:00 hodin v seminární místnosti Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, Pokračování…