Subkatedra ortopedické protetiky a podiatrie na IPVZ: Vzdělávání v ortopedické protetice napříč obory

Cílem vzdělávání v ortopedické protetice a podiatrii je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby postižení pohybového aparátu a zajištění správné léčebné praxe související s indikaci a aplikací ortopedicko-protetických a kalceotických pomůcek. V současné době je připravena obsahová náplň celkem 7 víkendových kurzů na IPVZ, které zahrnují základní teoretickou přípravu pro obor Pokračování…

Změna metodiky zdravotních pojišťoven tykající se vydání ZP za hospitalizace

Upozorňujeme všechny kolegy, že od února 2023 došlo v metodice zdravotních pojišťoven ke změně, která se týká preskripce a vydání zdravotnických prostředků za hospitalizace. V metodice VZP týkající se preskripce zdravotnických prostředků na poukaz (celý dokument) je na straně 4. uvedeno: „Předepsání ZP na Poukaz u úhradových skupin stanovených v Příloze č. 3 zákona 48/1997 Sb., je Pokračování…