Nový časopis: JFSF

Upozorňujeme na možnost publikovat v novém časopise Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls (JFSF, www.jfsf.eu). Časopis akceptuje příspěvky v kategoriích Original Articles, Reviews, Mini Reviews, Short Communications, Case Reports, Clinical Image, Perspectives/Opinions, Letters, Short Note and Commentaries for publication. Všechny práce jsou recenzovány.