Pozvánka na seminář Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně

Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s. a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. pořádají seminář spojený s diskusí na téma Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně. Seminář se koná ve středu dne 22. března 2017 od 10:00 hod. v přednáškové místnosti Ústavu struktury a mechaniky hornin Pokračování…

Pozvánka na kurz Vybrané metody diagnostiky a kinezioterapie u idiopatické skoliózy “B”

Teoretické i praktické seznámení s vybranými kinezioterapeutickými metodami pro léčbu skolióz v současných interpretacích. PhDr. Iveta Pallová PhD. vede i kurz A, který se podrobně prakticky i teoreticky zabývá jinými dvěma metodami. Kurzy A i B jsou na sobě nezávislé, věnují se jiným metodám. Hlásit se na ně můžete nezávisle na tom, jaké kurzy terapie Pokračování…

21. Kubátovy dny

Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: „Ortopedická protetika – vrozené a získané poruchy pohybového aparátu – mezioborový pohled“ Datum a místo konání: 4. 3. 2016 (10.00 – 18.00 hod.) 5. 3 2016 (9.00 – 17.00 hod.) v Lékařském domě v Pokračování…