Přednáška: Funkcionalizovaná nanovlákna pro osteochondrální regeneraci

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. a Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály Vás zvou na přednášku prof. RNDr. Evžena Amlera, CSc.: Funkcionalizovaná nanovlákna pro osteochondrální regeneraci. Přednáška se bude konat ve středu dne 17. prosince 2014 ve 14:00 hodin v seminární místnosti Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, Pokračování…

Pozvánka na kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých

Kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých se koná ve dnech 13.-15.3.2015 v CKP Dobřichovice. Akce je akreditována u České lékařské komory a je zařazena do centrálního registru akcí dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory. Má 24 výukových hodin a je ohodnocena 18 kredity pro lékaře. Akreditace pro fyzioterapeuty Pokračování…