Pozvánka na kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých

Kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých se koná ve dnech 13.-15.3.2015 v CKP Dobřichovice.

Akce je akreditována u České lékařské komory a je zařazena do centrálního registru akcí dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory. Má 24 výukových hodin a je ohodnocena 18 kredity pro lékaře. Akreditace pro fyzioterapeuty je u Unify ČR a má hodnotu 12 kreditů.