Pozvánka na kurz Vybrané metody diagnostiky a kinezioterapie u idiopatické skoliózy “B”

Teoretické i praktické seznámení s vybranými kinezioterapeutickými metodami pro léčbu skolióz v současných interpretacích. PhDr. Iveta Pallová PhD. vede i kurz A, který se podrobně prakticky i teoreticky zabývá jinými dvěma metodami. Kurzy A i B jsou na sobě nezávislé, věnují se jiným metodám. Hlásit se na ně můžete nezávisle na tom, jaké kurzy terapie skoliózy jste dosud absolvovali nebo neabsolvovali.

phdr-iveta-pallova-dobrichovicePřednášející: PhDr. Iveta Pallová, Ph.D., fyzioterapeutka

Odborný garant: MUDr. Barbora Danielová, vedoucí lékařka, Centrum komplexní péče Dobřichovice

Termín: 25. 6. 2016 (sobota), kurz má 8 výukových hodin

Místo konání: Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o., Na Vyhlídce 582, Dobřichovice

Další info a přihlášky: http://www.ckp-dobrichovice.cz/

Cena: 1 490,- Kč (platba do 20. 5. 2016)

Odborné dotazy: iveta.pallova@ckp-dobrichovice.cz

Dotazy k organizaci: seminare@ckp-dobrichovice.cz