Pozvánka na XII. Celostátní konferenci Sekundární osteoporóza

Pořádá Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP 8.4.–9.4.2016 v Plzni.

XII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA
SMOS
8.4. – 9.4.2016
Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31
320 04 Plzeň

GPS: 49°43’15.13″N,13°22’15.98″E

Důležitá data

 • Přihláška k aktivní účasti včetně abstrakt: 22.2.2016
 • Přihláška k pasivní účasti: 4.4.2016 (zvýhodněná cena do 1.3.2016)

Témata konference

Lékařská sekce

 • Metabolismus kosti při chronické renální chorobě
 • Diabetes a kost
 • Dětská a mužská osteoporóza
 • Metabolismus kosti při onkolog. onemocněních, především při karcinomu prsu
 • Kasuistiky a nevyjasněné případy
 • FLS
 • Terapie sekundární osteoporózy
 • Chirurgická léčba komplikací osteoporózy
 • Zobrazovací metody

Nelékařská sekce

 • Densitometrické nálezy – interní a externí chyby
 • Možnosti zkvalitnění péče u osteologických pacientů
 • Péče o pacienty po fraktuře femuru
 • Péče o pacienty po vertebroplastice
 • Pohybová léčba osteoporózy
 • Výživa a osteoporóza
 • Přístup k dětským pacientům s osteoporózou
 • Kazuistiky sekundární osteoporózy
 • Péče o pacienty po zlomeninách prox. Femuru
 • Péče o pacieny po osteoporotických zlomeninách

Další info: http://www.osteoplzen.cz/