17. Kubátův podologický den

Pokroky v diagnostice a léčení poruch pohybového aparátu
Lékařský dům, Praha 2, Sokolská 31
2.3.2012 (15.00–18.00 hod.) a 3.3.2012 (8.30–17.00 hod.)

Přihlášky k pasivní a aktivní účasti (včetně členěného abstrakta práce v elektronické podobě) zašlete do 20. ledna 2012 na adresu organizátora.
Všichni přihlášení uhradí poplatek 300,- Kč při registraci.
Účastníci obdrží program a abstrakta přednášek uveřejněná v Supplementu časopisu „Pohybové ústrojí 1-2/2012“.

Pořadatelé:
Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně, Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J.E. Purkyně, Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o.
Kontakt:
doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
ambul_centrum@volny.cz, tel./fax: +420 222 582 214