18. Kubátův podologický den

Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně,
Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J.E. Purkyně
a Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o.
Vás srdečně zvou na symposium
18. Kubátův podologický den
Novinky v diagnostice a léčení chorob pohybového aparátu – mezioborové aspekty“
Symposium se koná 8. března (15.00–18.00 hod.) a 9. března 2013 (8.30–16.00 hod.) v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

Přihlášky k aktivní účasti (včetně členěného abstrakta práce v elektronické podobě) zašlete do 8. února 2013 na adresu organizátora.

Kontaktní adresa organizátora:
Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o.
Olšanská 7, 130 00 Praha 3,
tel.: +420 222 582 214, e-mail: ambul_centrum@volny.cz

Registrační poplatek 300,– Kč bude uhrazen při registraci. Program a abstrakta přednášek uveřejněná v Supplementu časopisu „Pohybové ústrojí 1–2/2013“ budou uveřejněna v digitální formě na www.pojivo.cz.