Petice za lékaře Polikliniky Olšanská

Lékaři, zdravotničtí pracovníci, pacienti Polikliniky Olšanská, občané Městské části Praha 3 a další občané, prostřednictvím petice žádají o zachování stávajících lékařských praxí Polikliniky Olšanská (Olšanská 2666/7, Praha 3).

Poliklinika Olšanská je ve správě Městské části Praha 3. Fungování polikliniky je zajištěno tak, že jednotlivé jednotky v budově jsou MČ Praha 3 pronajaty lékařům pro jejich ambulantní ordinace, v nichž je poskytovaná zdravotní péče nejen občanům Prahy 3.

V prostorách Polikliniky Olšanská v současnosti funguje 75 zdravotnických zařízení (ordinací) a někteří z nich v ní ordinují už od konce 90. let.

V dubnu letošního roku 2021 se Radnice MČ Prahy 3 rozhodla dát mnoha lékařům jednostrannou výpověď z nájmu, která je nepravdivě odůvodněna tím, že nájemci odmítli podepsat dodatek k nájemní smlouvě o zvýšení nájemného. Skutečná situace je však taková, že lékařům byly předloženy nové nájemní smlouvy, které kromě skokového navýšení nájemného o 80% obsahovaly celou řadu neplatných a nesmyslných ustanovení a v mnoha ohledech znamenaly pro lékaře výrazné zhoršení nájemních podmínek.

Petice žádáme, aby Městská část Praha 3 přehodnotila svůj postoj vůči nájemcům Polikliniky Olšanská, vzala zpět dané výpovědi z nájmu, jednala s nájemci o přiměřené úpravě nájemních vztahů a vzala při tom v potaz potřebu dostupnosti lékařské péče a nutnost postarat se o stávající pacienty všech lékařů Polikliniky Olšanská.

Úplný text petice je přístupný na webu petice.com, kde je možné podepsat petici on-line. Kromě toho je možné text petice a příslušný podpisový arch stáhnout níže a podepsat v papírové podobě.
Sběr podpisů končí dne 14. 5. 2021.