Pozvánka na konferenci Bioimplantologie 2019

Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VÚT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

pořádají XI. mezinárodní konferenci

BIO IMPLANTOLOGIE 2019

Datum a místo konání:

11. – 12. dubna 2019, Brno, hotel Myslivna

Další info: