MUDr. Miloslav Kuklík, CSc., in memoriam

Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti J.E. Purkyně (SPT ČLS JEP) s hlubokým zármutkem oznamuje, že ve čtvrtek 19. března 2020 dovršil svůj život po delší nemoci ve věku nedožitých 70 let pan

MUDr. Miloslav Kuklík, CSc.,

dlouholetý člen výboru a čestný člen SPT ČLS JEP, vědecký sekretář redakční rady recenzovaného časopisu Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii.

Miloslav Kuklík

Po celou svoji kariéru pracoval současně jako odborný lékař v oboru pediatrie, a lékařské genetiky, i jako vědecký pracovník. Věnoval se diagnostice a genetickému poradenství pro rodiny s dětmi postiženými vrozenými vadami především pohybového aparátu, zvláště pak pacientům s kostními a zubními dysplaziemi. Od 90. let minulého století až dosud úzce spolupracoval s Ambulantním centrem pro vady pohybového aparátu s.r.o. Mnoho let působil jako vysokoškolský učitel na třech pražských lékařských fakultách UK a Přírodovědecké fakultě UK. V posledních letech své zkušenosti předával studentům 3. LF UK a jako genetik působil také v Endokrinologickém ústavu v Praze.

Za přínos pro rozvoj medicíny a lékařského vzdělávání byl oceněn v r. 2010 čestnou medailí za zásluhy o rozvoj oboru a vědy od Společnosti pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně. V roce 2015 mu byl udělen Diplom čestné členství ve Společnosti pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně, v roce 2020 Diplom čestné členství ve Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS J.E. Purkyně.

6. března 2020 při příležitosti 25. Kubátových dnů byl Dr. Kuklík oceněn vědeckou radou České lékařské společnosti J.E. Purkyně v čele s jejím předsedou panem profesorem MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc. Diplomem čestného členství České lékařské společnosti J.E. Purkyně za celoživotní zásluhy o medicínu. Poslední rozloučení proběhne při zádušní mši, jejíž termín bude rodinou Dr. Kuklíka ohlášen po skončení současného nouzového stavu.

Čest jeho památce!

Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP


Pozn.:
Odborný životopis pana MUDr. Miloslava Kuklíka, CSc. byl v chronologicky a strukturovaně rovněž publikován v časopisu Pohybové ústrojí, 27, 2020, č. 1 Suppl, str. 84–88.