Contact

Společnost pro pojivové tkáně
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

(Society for Connective Tissue Czech Medical Assocciation Jan Evangelista Purkyne)


Poliklinika
Olšanská 7
CZ-130 00 Praha 3
Czech Republic

(3rd floor)

> Map (Seznam.cz)

phone./fax:+420 222 582 214
mail: info@pojivo.cz, ambul_centrum@volny.cz