Pozvánka na odborný seminář: Biomateriály a jejich povrchy XIV.

Zveme vás na další ročník odborného semináře BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů. Stejně jako v minulých letech je smyslem letošního čtrnáctého ročníku seznámení se se současnými trendy v jednotlivých oborech, a především přátelská, neformální diskuse o tom, co nám nejde.

Termín: 14. – 17. září 2021
Místo: penzion Herbertov-Horní Mlýn.
Další informace a registrace: www.irsm.cas.cz/biomaterialy

Registrace na seminář je možná jak pro aktivní, tak pro pasivní účast, dále nabízíme možnost prezentace příspěvku prostřednictvím posteru. Registrace pro aktivní účast skončila 25. 6. 2021, registrace pro pasivní účast byla možná do 16. 7. 2021.
V případě zrušení semináře kvůli aktuálním omezením vlády, bude celý účastnický poplatek vrácen.