Přednáška: Funkcionalizovaná nanovlákna pro osteochondrální regeneraci

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. a Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály Vás zvou na přednášku prof. RNDr. Evžena Amlera, CSc.: Funkcionalizovaná nanovlákna pro osteochondrální regeneraci. Přednáška se bude konat ve středu dne 17. prosince 2014 ve 14:00 hodin v seminární místnosti Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, Pokračování…

Dobročinný projekt na podporu Srí Lanky

Řadě obyvatel Srí Lanky hrozí chronická ledvinová choroba (CKD). Její příčinou je patrně kontaminace vody agrochemikáliemi. Nyní se organizuje sbírka na potřebnou pomoc, která zahrnuje osvětu i pořízení přístrojů na čištění vody reverzní osmózou. Přispět můžete i Vy.

19. Kubátův podologický den

Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně a Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 19. Kubátův podologický den – Poruchy růstu, mezioborový pohled. Symposium se koná 8. března 2014 v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.