The 17th Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium

GROWTH PLATE – DISORDERS OF GROWTH interdisciplinary approach to DIAGNOSTICS – COMPREHENSIVE TREATMENT – BIOMECHANICS The Symposium will be held in Kroměříž, Czech Republic, 20th–24th September 2015 Registration: Registration Form should contain: Name with titles, Address, Phone, E-mail, indicate active or passive participation. ­Conference fee 10 Euros will be paid during registration. Participants will receive Pokračování…

20. Kubátův podologický den

Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně a Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J.E. Purkyně vás srdečně zvou na symposium 20. Kubátův podologický den: Růstová chrupavka, vrozené a získané poruchy růstu – mezioborový pohled Symposium se koná 6.3. (15–18 hod.) a 7.3.2015 (8.30–17.00 hod.) v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

Pozvánka na kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých

Kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých se koná ve dnech 13.-15.3.2015 v CKP Dobřichovice. Akce je akreditována u České lékařské komory a je zařazena do centrálního registru akcí dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory. Má 24 výukových hodin a je ohodnocena 18 kredity pro lékaře. Akreditace pro fyzioterapeuty Pokračování…