29. Kubátovy dny

Symposium na téma
„Ortopedická protetika – mezioborová spolupráce – Adaptace a kompenzace 2024“

konané při 100. výročí narození prof. Kubáta

Datum a způsob konání:
Symposium proběhne dne 8. 3. 2024 od 13.00 do 18.00 h a 9. 3. 2024 od 9.00 do 17.00 hod prezenčně i formou on-line přenosu z Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31.

Sekce

 1. PROF. MUDR. RUDOLF KUBÁT, DRSC. A ORTOPEDICKÁ PROTETIKA
 2. PORUCHY STABILITY
 3. CO JE NORMA V OBDOBÍ RŮSTU
 4. ZÍSKANÉ A VROZENÉ VADY POJIVOVÉ TKÁNĚ – BIOMECHANICKÉ ASPEKTY
 5. GENETICKÉ CHOROBY POJIVA
 6. PODIATRIE

Symposium patří mezi vzdělávací akce zařazené do registru kontinuálního vzdělávání podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Záštitu nad symposiem převzali

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
předseda České lékařské společnosti
J.E. Purkyně (ČLS JEP) z.s.

prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
čestný předseda Společnosti pro pojivové tkáně
České lékařské společnosti J.E.Purkyně z.s.

Informace, ke stažení

Program, abstrakta přednášek a informace o jubilantech byla zveřejněna v digitální formě v Supplementu 1 časopisu Pohybové ústrojí, 31, 2024.

Organizátoři symposia

 • MUDr. Petr Krawczyk, PhD.
  předseda Ortopedicko-protetické společnosti (OPS) ČLS JEP z.s. & místopředseda Společnosti pro pojivové tkáně (SPT) ČLS JEP z.s., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, FN Ostrava & PROTEOR CZ s.r.o., NZZ Ostrava, U Parku 2, 702 00 Ostrava
  e-mail: petr.krawczyk@seznam.cz
 • Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
  předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP z.s. & vědecký sekretář OPS ČLS JEP z.s.
  Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni & Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Olšanská 7, 130 00 Praha 3
  e-mail: ambul_centrum@volny.cz
 • RNDr. Martin Braun, Ph.D.
  vědecký sekretář Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP z.s., oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8,
  e-mail: braun@irsm.cas.cz

Přihlášky

Přihlášky k aktivní účasti: (včetně členěného abstrakta práce v elektronické podobě) zašlete prosím nejpozději do 11. 2. 2024 na adresu jednoho z organizátorů.

Online registrace: Pro přihlášky ostatních účastníků využijte prosím tento on-line formulář. Kapacita sálu pro prezenční účast je omezena, v případě jeho zaplnění dostanou přednost účastníci, kteří se přihlásili dříve.

Registrační poplatek

Registrační poplatek 500,- Kč uhraďte bankovním převodem
Číslo účtu: 500617613/0300
– Variabilní symbol: 2524041
Zpráva pro příjemce: uveďte prosím jméno účastníka

QR kód pro platbu

Registrační poplatek nehradí:
Aktivní účastníci (přednášející a spoluautoři přednášek), studenti, členové a čestní členové Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP.
Přihlásit se do jedné nebo obou odborných společností můžete zde: https://databaze.cls.cz/prihlaska
I pro tyto nově přihlášené (a schválené členy) bude zohledněna účast na symposiu bez poplatku. Bezplatná účast pro členy obou Společností se bude týkat i připravovaného podzimního symposia Prague – Lublin.