Kontakt

Společnost pro pojivové tkáně
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Poliklinika
Olšanská 7
130 00 Praha 3
(3. patro)

> Mapa (Seznam.cz)

tel./fax: 222 582 214
mail: ambul_centrum@volny.cz