Časopis Pohybové ústrojí – Redakční rada

Pohybové ústrojí
Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii
ISSN 1212-4575 (do r. 2013, tištěná verze)
ISSN 2336-4777 (od r. 2014, elektronická verze)

Vydává Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E.PurkyněAmbulantní centrum pro vady pohybového aparátu, s.r.o. a Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J. E. Purkyně

Redakce


Vedoucí redaktor: Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Zástupci vedoucího redaktora:

 • Prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc.
 • RNDr. Martin Braun, Ph.D.

Vědecký sekretář: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Lorenc, MBA

Redakční rada

 • Prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.
 • MUDr. Jiří Funda
 • Ing. Hana Hulejová
 • Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
 • Doc. MUDr. Petr Korbelář, CSc.
 • MUDr. Petr Krawczyk
 • Doc. MUDr. Vladimír Kříž
 • Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
 • Doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.
 • MUDr. Pavel Novosad
 • PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
 • Doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.
 • Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
 • Doc. MUDr. Ivan Vařeka, CSc.
 • MUDr. Jan Všetička
 • RNDr. Daniela Zemková, CSc.

Mezinárodní redakční rada

 • Professor Dr. Ing. Romuald Bedzinski, Wroclaw, Poland
 • Assoc. Professor Michael Bellemore, F.R.A.C.S., Sydney, Australia
 • Assoc. Professor Jacques Cheneau, MD, Saint Orens, France
 • Professor Mikhail Dudin, MD, PhD, DSc., St. Petersburg, Russia
 • Radwan Hilmi, M.D., Lyon, France
 • Assist. Professor Jacek Karski, M.D., PhD. Lublin, Poland
 • Professor Tomasz Karski, MD, PhD, Lublin, Poland
 • Professor Milan Kokavec, MD. PhD., Bratislava, Slovakia
 • Doc. Dr. Med. Kazimierz S. Kozlowski, M.R.A.C.R., Sydney, Australia
 • Piet von Loon, MD, Netherlands
 • Ass. Professor Aleksey Arsenev, MD, St. Petersburg, Russia