Časopis Pohybové ústrojí

Pohybové ústrojí
Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii
ISSN 1212-4575

Vydává Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E.Purkyně, Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, s.r.o. a Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J. E. Purkyně

Excerpováno v Excerpta Medica a Bibliographia medica Čechoslovaca.
Návrh a grafická úprava obálky Rudolf Štorkán a Pavel Lorenc.

Pohybové ústrojí Supplementum 1/2024

Časopis vychází v elektronické verzi 2krát ročně jako dojčíslo. Každá práce je recenzována.

Pro současné odběratele časopisu PÚ a další zájemce doporučujeme přihlásit se na http://www.pojivo.cz/en/newsletter/, zadat jméno a e-mailovou adresu, na kterou bude časopis posílán.

Na této stránce naleznete ve formátu PDF všechna jednotlivá čísla a dvojčísla časopisu (včetně Suplement) vydaná od roku 1997.

Rukopisy zasílejte na adresu:
Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., Olšanská 7, 130 00 Praha 3, (ambul_centrum@volny.cz) ve formátu doc, rtf. Vydavatel upozorňuje, že za obsah inzerce odpovídá výhradně inzerent. Časopis jakožto nevýdělečný neposkytuje honoráře za otištěné příspěvky.

Čísla ke stažení

Aktuální i archivní čísla jsou k dispozici v plném znění ke stažení jako dokumenty ve formátu PDF.

2024
Supplementum 1/2024
2023
1/2023, Supplementum 1/2023, Supplementum 2/2023
2022
1/2022, 2/2022, Supplementum 1/2022, Supplementum 2/2022
2021
1/2021, 2/2021, Supplementum 1/2021, Supplementum 2/2021
2020
1/2020, 2/2020, Supplementum 1/2020, Supplementum 2/2020
2019
1/2019, 2/2019, Supplementum 1/2019, Supplementum 2/2019
2018
1/2018, 2/2018, Supplementum 1/2018, Supplementum 2/2018
2017
1/2017, 2/2017, Supplementum 1/2017,
Supplementum 2/2017
2016
1/2016, 2/2016
Supplementum 1/2016, Supplementum 2/2016
2015
1+2+Supplementum/2015,
3+4/2015, Supplementum 3+4/2015
2014
1+2/2014, Supplementum 1+2/2014,
3+4/2014, Supplementum 3+4/2014
2013
1+2+Supplementum/2013,
3+4+Supplementum/2013
2012
1+2+Supplementum/2012,
3+4+Supplementum/2012
2011
1+2+Supplementum/2011,
3+4+Supplementum/2011
2010
1+2/2010,
Obsah 1+2/2010,
Supplementum 1+2/2010,
3+4/2010 (vč. Supplementum 3+4/2010)
2009
1+2/2009,
3+4/2009
2008
1+2/2008,
3+4/2008
2007
1+2/2007,
3+4/2007,
Supplementum 3+4/2007
2006
1+2/2006,
Supplementum 1+2/2006,
3+4/2006
2005
1+2/2005,
Supplementum 1+2/2005,
3+4/2005
2004
1+2/2004,
3+4/2004,
Supplementum 3+4/2004
2003
1+2/2003,
Supplementum 1+2/2003,
3+4/2003
2002
1+2/2002,
Supplementum 1+2/2002,
3+4/2002,
Supplementum 3+4/2002
2001
1/2001,
2/2001,
3+4/2001
2000
1/2000,
2+3/2000,
4/2000
1999
1/1999,
2/1999,
3+4/1999
1998
1+2/1998,
3+4/1998
1997
1/1997,
2/1997,
3+4/1997