26. Kubátovy dny

On-line symposium na téma „Ortopedická protetika a mezioborová spolupráce 5“ proběhne 6. 3. 2021 (10.00–16.00 hod) formou on-line přenosu z prostor Lékařského domu.
Sekce
1. ZKRATY DOLNÍ KONČETINY – PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ
2. VROZENÉ A ZÍSKANÉ VADY POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, OSTEOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
3. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA V KLINICKÉ PRAXI
4. RŮZNÉ
Pokračování…