Pozvánka na kurz Vybrané metody diagnostiky a kinezioterapie u idiopatické skoliózy “B”

Teoretické i praktické seznámení s vybranými kinezioterapeutickými metodami pro léčbu skolióz v současných interpretacích. PhDr. Iveta Pallová PhD. vede i kurz A, který se podrobně prakticky i teoreticky zabývá jinými dvěma metodami. Kurzy A i B jsou na sobě nezávislé, věnují se jiným metodám. Hlásit se na ně můžete nezávisle na tom, jaké kurzy terapie Pokračování…

18th Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium

Main topics: CONGENITAL AND ACQUIRED DISORDERS OF GROWING SKELETON interdisciplinary approach Venue: The Symposium will be held in Zwierzyniec (pension “Zacisze”), District Zamość, Poland, 21 st –25 th September 2016. More info, downloads: Final Programme (PDF, 1.6 MB), print version (PDF, 22 MB) Abstract Book (Locomotor Systems, Supplementum 2/2016, PDF, 18 MB) First Announcement (PDF)

21. Kubátovy dny

Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: „Ortopedická protetika – vrozené a získané poruchy pohybového aparátu – mezioborový pohled“ Datum a místo konání: 4. 3. 2016 (10.00 – 18.00 hod.) 5. 3 2016 (9.00 – 17.00 hod.) v Lékařském domě v Pokračování…