Výbor

Předseda: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
Čestný předseda: Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
Místopředseda: Prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc.
Vědecký sekretář: RNDr. Martin Braun, Ph.D.
Sekretářka: Ing. Hana Hulejová
Pokladník: Ing. Jana Zelenková

Členové výboru:

 • as. MUDr. Miloslav Kuklík, CSc.
 • Ing. Pavel Černý, Ph.D.
 • Doc. RNDr. Ivo Brettchneider, CSc.
 • RNDr. Daniela Zemková, CSc.
 • Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
 • MUDr. Radek Myslivec
 • Doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.
 • Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Revizní komise

 • RNDr. Daniela Zemková, CSc.
 • Doc. RNDr. Ivo Brettchneider, CSc.
 • as. MUDr. Miloslav Kuklík, CSc.