Výbor a funkcionáři

Výbor

Předseda: Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
Čestný předseda: Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
Místopředseda: Prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc.
Vědecký sekretář: RNDr. Martin Braun, Ph.D.
Sekretářka: Ing. Hana Hulejová
Pokladník: Ing. Jana Zelenková

Členové výboru:

  • Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
  • Prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.
  • Ing. Pavel Černý, Ph.D.
  • RNDr. Daniela Zemková, CSc.
  • MUDr. Radek Myslivec
  • MUDr. Petr Krawczyk

Revizní komise

  • Doc. RNDr. Ivo Brettchneider, CSc.
  • MUDr. Hudáková Olga, Ph.D.
  • MUDr. Maříková Alena