Výbor a funkcionáři

Výbor

Předseda: Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
Místopředseda: MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D.
Vědecký sekretář: RNDr. Martin Braun, Ph.D.
Pokladník: Ing. Jana Zelenková

Ostatní členové výboru:

  • Ing. Hana Hulejová
  • Prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc.
  • MUDr. Alena Maříková
  • RNDr. Daniela Zemková, CSc.
  • Ing. Pavel Černý, Ph.D.
  • Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
  • Doc. RNDr. Petr Sedlák, Ph.D.

Revizní komise:

  • MUDr. Hudáková Olga, Ph.D. (předsedkyně)
  • Prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.
  • Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.