Změna metodiky zdravotních pojišťoven tykající se vydání ZP za hospitalizace

Upozorňujeme všechny kolegy, že od února 2023 došlo v metodice zdravotních pojišťoven ke změně, která se týká preskripce a vydání zdravotnických prostředků za hospitalizace.

V metodice VZP týkající se preskripce zdravotnických prostředků na poukaz (celý dokument) je na straně 4. uvedeno:

„Předepsání ZP na Poukaz u úhradových skupin stanovených v Příloze č. 3 zákona 48/1997 Sb., je možné již v době hospitalizace, ale vydat a uhradit je lze nejdříve v den propuštění z hospitalizace. V případech, kde předepisující lékař zdůvodní nezbytnost ZP již v době hospitalizace, zdravotní pojišťovna posoudí tuto žádost a v medicínsky odůvodněných případech ji schválí.“

V případě dotazů a potíží při schvalování pište:

MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D.
Garant poradní komise pro technickou ortopedii a protetiku ČSOT
Člen Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků na MZ ČR
Předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP z.s.

E-mail: petr.krawczyk@fno.cz