Pozvánka na odborný seminář: Biomateriály a jejich povrchy XIV.

Zveme vás na další ročník odborného semináře BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů. Stejně jako v minulých letech je smyslem letošního čtrnáctého ročníku seznámení se se současnými trendy v jednotlivých oborech, a především přátelská, neformální diskuse o tom, co nám nejde.

26. Kubátovy dny

On-line symposium na téma „Ortopedická protetika a mezioborová spolupráce 5“ proběhne 6. 3. 2021 (10.00–16.00 hod) formou on-line přenosu z prostor Lékařského domu.
Sekce
1. ZKRATY DOLNÍ KONČETINY – PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ
2. VROZENÉ A ZÍSKANÉ VADY POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, OSTEOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
3. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA V KLINICKÉ PRAXI
4. RŮZNÉ
Pokračování…