Poslední příspěvky

phdr-iveta-pallova-dobrichovice

Teoretické i praktické seznámení s vybranými kinezioterapeutickými metodami pro léčbu skolióz v současných interpretacích. PhDr. Iveta Pallová PhD. vede i kurz A, který se podrobně prakticky i teoreticky zabývá jinými dvěma metodami. Kurzy A i B jsou na sobě nezávislé, věnují se jiným metodám. Hlásit se na ně můžete nezávisle na tom, jaké kurzy terapie skoliózy jste dosud absolvovali nebo neabsolvovali.
Pokračování…


Main topics:
CONGENITAL AND ACQUIRED DISORDERS OF GROWING SKELETON
interdisciplinary approach

Venue:
The Symposium will be held in Zwierzyniec (pension “Zacisze”), District Zamość, Poland, 21 st –25 th September 2016.

More info, downloads:


SMOS

Pořádá Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP 8.4.–9.4.2016 v Plzni.


Pokračování…


All around the scaphoid

Pořadatel: IBRA (International Bone Research association) www.ibra.ch
Jednací jazyk: angličtina (se simultánním překladem do češtiny)
Datum konání: 15.-16.4.2016 (pátek, sobota)
Místo konání: Kongresové centrum České národní banky, Praha

Pokračování…


Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně
&
Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně
Vás srdečně zvou na symposium

21. Kubátovy dny:
„Ortopedická protetika – vrozené a získané poruchy pohybového aparátu – mezioborový pohled“

Datum a místo konání:
4. 3. 2016 (10.00 – 18.00 hod.)
5. 3 2016 (9.00 – 17.00 hod.)
v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

21. Kubátovy dny proběhnou pod záštitou předsedy zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Prof. MUDr. Vyzuly, CSc.

On-line registrace

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu vás žádáme o elektronické přihlášení předem; platba bude až na místě konání symposia při prezentaci.
> Přihlašovací on-line formulář zde

Ke stažení (aktualizováno 3.3.2016):


Pokračování…


Centrum komplexní péče Dobřichovice vás zve na třídenní odborný kurz

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí i dospělých

Termín: 12.2.–14.2.2016 (pátek–neděle)

Kurz má 25 výukových hodin a je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Pokračování…


GROWTH PLATE – DISORDERS OF GROWTH
interdisciplinary approach to
DIAGNOSTICS – COMPREHENSIVE TREATMENT – BIOMECHANICS

The Symposium will be held in Kroměříž, Czech Republic, 20th–24th September 2015

Registration:

Registration Form should contain:
Name with titles, Address, Phone, E-mail, indicate active or passive participation.
­Conference fee 10 Euros will be paid during registration.
Participants will receive the Programme and Certificate of Attendance.
Abstracts of lectures will be published in Supplement of the Journal “Locomotor System” (electronic version, ISSN 2336-4777, http://www.pojivo.cz/cz/pohybove-ustroji/)

International Organizers of the Symposium:

 • Assoc. Prof. Ivo Marik, MD, PhD
  Faculty of Medical Studies, West Bohemia University, Pilsen & Ambulant Centre for Defects of Locomotor Apparatus l.l.c., Prague, Czech Republic
  E-mail: ambul_centrum@volny.cz
 • Petr Krawczyk, MD
  PROTEOR CZ l.l.c., Ostrava, Czech Republic
  E-mail: krawczyk@proteorcz.cz
 • Prof. Tomasz Karski, MD, PhD & Jacek Karski, MD, PhD
  University of Vincent Pol & Medical University in Lublin, Lublin, Poland
  E-mail: tmkarski@gmail.com & jkarski@vp.pl
 • Prof. Mikhail Dudin, MD, PhD & Assist. Prof. Aleksey Shashko, MD
  E-mail: ogonek@zdrav.spb.ru & shravan@mail.ru

General Partner
Ottobock

Partners
Orling Proteor CZ

Abstracts:

Abstract form with key words and structured text (try to provide objectives, methods, results and discussion).

Updated: Deadline for Abstract Submission is Jul 15, 2015.

Both Forms submit by E-mail to the Secretary of the Symposium:
Assoc. Prof. Ivo Marik, MD, PhD, E-mail: ambul_centrum@volny.cz
and/or
Petr Krawczyk, MD, E-mail: petr.krawczyk@seznam.cz

Downloads:

More recent information about the Symposium will be available on the websites:
www.pojivo.cz & www.pls-symposium.com


Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně
a Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J.E. Purkyně vás srdečně zvou na symposium

20. Kubátův podologický den:
Růstová chrupavka, vrozené a získané poruchy růstu – mezioborový pohled

Symposium se koná 6.3. (15–18 hod.) a 7.3.2015 (8.30–17.00 hod.)
v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.
Pokračování…


presentation

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. a Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály Vás zvou na přednášku prof. RNDr. Evžena Amlera, CSc.: Funkcionalizovaná nanovlákna pro osteochondrální regeneraci.
Přednáška se bude konat ve středu dne
17. prosince 2014 ve 14:00 hodin
v seminární místnosti Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., na adrese V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň.

Pokračování…


skolioza-P1070319-262x300

Kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých se koná ve dnech 13.-15.3.2015 v CKP Dobřichovice.

Akce je akreditována u České lékařské komory a je zařazena do centrálního registru akcí dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory. Má 24 výukových hodin a je ohodnocena 18 kredity pro lékaře. Akreditace pro fyzioterapeuty je u Unify ČR a má hodnotu 12 kreditů.