28. Kubátovy dny

Symposium na téma
Ortopedická protetika – mezioborová spolupráce – Adaptace a kompenzace 2023

Datum a způsob konání:
Symposium proběhne dne 25. 3. 2023 od 9.00 do 17.00 h prezenčně a formou on-line přenosu z Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31.

Sekce

 1. SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVA – REVMATOLOGIE
 2. GENETICKÉ CHOROBY POJIVA
 3. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA
 4. PODIATRIE
 5. VYBRANÉ BIOMECHANICKÉ ASPEKTY POJIVOVÉ TKÁNĚ

Symposium patří mezi vzdělávací akce zařazené do registru kontinuálního vzdělávání podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Registrační poplatek všem účastníkům bude hrazen sponzory Symposia.

Program, abstrakta přednášek a invormace o jubilantech budou zveřejněna v digitální forměv Supplementu 1 časopisu Pohybové ústrojí, 30, 2023.

Záštitu nad symposiem převzal
prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
čestný předseda Společnosti pro pojivové tkáně
České lékařské společnosti J.E.Purkyně z.s.

Informace, ke stažení

Organizátoři symposia

 • MUDr. Petr Krawczyk, PhD.
  předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP z.s., PROTEOR CZ s.r.o., NZZ Ostrava
  e-mail: petr.krawczyk@seznam.cz
 • Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
  předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP z.s., Fakulta zdravotnických studií Západočeská universita v Plzni,
  Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Olšanská 7, 13000 Praha 3,
  e-mail: ambul_centrum@volny.cz
 • RNDr. Martin Braun, Ph.D.
  vědecký sekretář Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP z.s., oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8,
  e-mail: braun@irsm.cas.cz

Přihlášky

Přihlášky k aktivní účasti: (včetně členěného abstrakta práce v elektronické podobě) zašlete prosím nejpozději do 15. února 2023 na adresu jednoho z organizátorů.

Online registrace: Pro přihlášky ostatních účastníků využijte prosím tento on-line formulář. Kapacita sálu pro prezenční účast je omezena, v případě jeho zaplnění dostanou přednost účastníci, kteří se přihlásili dříve.